Profil


Burma Tolkecenter er en privatejet integrations-virksomhed stiftet i 2011. Virksomheden er baseret på mange års international tolknings-erfaring og integrations-indsats i Danmark. Vi ser gensidig forståelse, uddannelse og job som vejen frem for en succesfuld integration.

Burma Tolkecenters vision er at give flygtninge/indvandrere og borgere med anden etnisk baggrund, muligheden for en succesfuld integration inkluderende etniske minoriteter – dem der måske ser verden fra en anden vinkel.

Vores mission er derfor, at ingen borgere med anden etnisk baggrund, lige meget hvor de kommer fra, skal mangle hjælp i en integrationsproces. Vi er ikke bange for at gå forrest og lade os efterligne. Vores målsætning gennem rådgivning er at yde støtte til at skabe positiv kontakt mellem forskellige kulturer, samt bidrage til at fremme en positiv integration.

Vi tilbyder familievejledning, mentor-ordninger, coaching, pædagogisk intervention, tværkulturel formidling, støtte-/kontaktpersoner, tolkeformidling og skriftlige oversættelser af diverse dokumenter.
Vi tilbyder også tolkekurser, motivationsforedrag samt erhvervsrådgivning særligt målrettet mennesker med udenlandsk baggrund.

Vi tilbyder også landsdækkende tolkebistand i forbindelse med sagsbehandling, konsultation, information, rådgivning og vejledning af borgere med anden kulturel og sproglig baggrund. Vi bruger kun tolke, som opfylder vores kunders og vores krav. Medarbejdere i Burma Tolkecenter skal have gode forudsætninger for at kunne imødekomme kundernes behov og forventninger, så løbende efteruddannelse i form af kurser har været en af hovedårsagerne til, at Burma Tolkecenter har kunnet fastholde sin succes.

Det er vigtigt at rekvirere en kompetent og sprogkyndig til at klare opgaverne. Særlige opgaver kræver det, ligesom pædagogiske opgaver bedst løses at kyndige med en pædagogisk uddannelse. Burma Tolkecenter løser altid opgaver på et højt fagligt niveau og med stor kendskab til forskellige kulturer. Det mener vi er en forudsætning for en succesfuld integration.