Mentor-ordning

 

Kommunerne i Danmark har behov for hjælp til integration. Det hjælper vi med!

Mentorordninger er til for at hjælpe de nye borgere til at kunne klare de udfordringer, der kommer i forbindelse med at blive integreret i Danmark."Kulturer er som medvind på cykelstien. Man mærker den ikke, før man skifter retning og opdager, at vinden kommer fra ryggen. Burma Tolkecenter giver en hånd til nye borgere, så de kan føle sig trygge og få en god start.

Gennem mentorordninger introducerer vi nye danskere til det danske samfund, rettigheder, forpligtelser og forventninger. Vi motiverer den enkelte borger til at blive en aktiv del af samfundet. Hvis der opstår vanskeligheder eller udfordringer senere i forløbet, kan vi også tilbyde hjælp. Vi har mentorer klar med mange års erfaring i pædagogisk intervention – både i en dansk og en indvandres kontekst.

Vores mentorer har erfaring som professionelle mentorer gennem deres oplæring i Danmark og udlandet. Nogle er selv flygtninge og indvandrere fra forskellige lande. Derfor har de stor forståelse for, hvad man har brug for som ny i Danmark. Derudover har de forskellige uddannelser og baggrund fra deres hjemland og Danmark.

En mentors roller:

 • Lytteren
 • Den støttende
 • Den motiverende
 • Brobyggeren
 • Sprogtræneren
 • Den afklarende
 • Træneren
 • Den vejledende
 • Rollemodellen
 • Den erfarne
 • Den opdragende
 • Den udfordrende


En professionel mentor er en god investering

Vi har mentorer med udenlandsk og dansk baggrund. Er det en mentoropgave, hvor et særligt sprog forudsættes, har vi en løsning med en mentor med sproglige kompetencer, der matcher borgeren eller laver en samlet pakke med både en mentor og en tolk når det er nødvendigt. Vores mentorer har oftest intet tolkebehov, fordi flere kan tale både dansk og klientens modersmål. De blev integreret her i Danmark og skal stå som rollemodeller. I behøver i mange tilfælde ikke bruge tolk, hvorved tolkeregningen spares.

Vores mentorer er engagerede og meget fleksible, og de kan som regel træde hurtigt til. Det er meget vigtigt for nyankomne flygtninge og indvandrere, at de hurtigt kan føle sig som en del af det danske samfund, og det er essentielt at få en god start i Danmark. Derfor tilbyder Burma tolkecenter den enkelte borger eller familie individuel rådgivning efter ankomsten til Danmark. Vores ydelser tilpasses altid det konkrete menneskes behov.


To-sprogede mentorer

Vi rekrutterer bevidst mentorer med anden etnisk baggrund til de nyankomne til Danmark. Fordi vi ved, at det:

 • Skaber tryghed, da flerkulturelle medarbejdere nemmere forstår de nyankomne.

 • Styrker modersmål og netværk. Det er vigtigt, at de opretholder deres modersmål både i tale og skrift, da det gør det lettere at lære dansk.

Vores to-sprogede mentorer arbejder for at styrke de unges netværk og deres sprog for at øge forudsætningerne for at lære dansk. Vores mentorer vil kunne tilbyde at hjælpe en person gennem dagligdagens udfordringer.

Så som at:

 • Støtte familien i at få etableret en struktureret tilværelse med forudsigelighed og rytme i dagligdagen.
 • Opdragelse og samvær med børn og familierelationer, normer ift. børn.
 • Støtte familien i at opbygge relationer og netværk i samfundet.
 • Råd om et bedre samarbejde med skole eller daginstitution.
 • Vejledning om nye handlemuligheder og mestrings-strategier i varetagelsen af forældreskabet.
 • Råd og vejledning om kost, beklædning til årstider, sundhed og sygdom.
 • Råd og vejledning om afkodning af den nære omverden.
 • Vejledning om, hvordan konflikter kan løses.
 • Lytte, være opmærksom og tale med familien om tab og savn.
 • Tale om familiens liv før ankomsten til Danmark - bygge bro mellem fortid og nutid.
 • At tilvejebringe forældrenes indsigt i - og forståelse for - egen situation med dertilhørende
 • udviklingspotentialer og eventuelle begrænsninger.
 • Give forældrene konkrete redskaber til at få en hverdag til at fungere i overensstemmelse med børenes behov.
 • Støtte til at sikre, at barnet/den unge dagligt kommer i skole el. daginstitution.
 • Støtte barnet/den unge i dennes udvikling.
 • Understøtte og bidrage til at udvikle mere hensigtsmæssige samspilsmønstre i familien.
 • Tale med familien om deres drømme om fremtiden.
 • Lære at betale regninger og styre et budget.
 • Lære om de sociale spilleregler.
 • Lære om sundhed i Danmark og det danske sundhedsvæsen.
 • Lære om hygiejne både personligt, men også i deres bolig.
 • Lære at komme i kontakt med det danske samfund, netværk, omgivelser og mange andre ting.

Bestil en mentor HER…