Priser

 

Pris for Tolkeformidling

Pris for almindelig tolkning : 440 kr. pr. påbegyndt time + transporttid + kørselsgodtgørelse til og fra tolkens bopæl.

Almindelig tolkesats-gruppe:

 • Kommuner
 • Sprogcentre
 • Læger
 • Speciallæge
 • Sygehuse
 • Kørelærere
 • Daginstitutioner
 • Folkeskoler
 • Foreningsaktiviteter
 • Kurser og foredrag om kultur og samfundsforståelse
 • Støttepersoner
 • Mentorer
 • Tolke og oversættelsesfirmaer
 • Private virksomheder
 • Privatpersoner
 • Osv.

 

Pris for særlig tolkesats: 640 kr.( eller taksterne efter forskellige politikredse ) pr. påbegyndt time + transporttid + kørselsgodtgørelse til og fra tolkens bopæl.

Særlige tolkesats-gruppe:

 • Justitsministeriet
 • Udlændingestyrelsen
 • Flygtningenævnet
 • Udlændingenævnet
 • Børn- og ungeudvalget
 • Ankestyrelsen
 • Ambassader
 • Domstole
 • Politi
 • Asylcenter
 • Advokater
 • Psykologer

 

Særligt tillæg vedrørende arbejdstid
Tolkning udført i tidsrummet: kl. 08:00 til kl. 17.00 – honoreres med normal takst. Kl. 17:00 til kl. 08:00 – samt på lørdage og helligdage honoreres med dobbelttakst. 
Akut opgave(bestilling inden 24 timer) er også honoreres med dobbelttakst. 

Forgæves Fremmøde / aflysning

Forgæves fremmøde eller aflysning mindre en 24 timer før den planlagte tolkning, honoreres som 1 times tolkning (plus evt. transport-/befordringsudgifter). Aflysning der sker 24 timer før tolkningens starttidspunkt, faktureres ikke.

 

Pris for befordring

Kørselsgodtgørelse beregnes ud fra statens takster. Transportomkostninger godtgøres med SKAT’s fastsatte takster for erhvervsmæssig kørsel.

Godtgørelsen beregnes på grundlag af http://www.krak.dk/.


Transporttid

Transporttid udgør halvdelen af timetaksten for tolkning, uanset hvilket tidspunkt på døgnet transporten finder sted. Transporttid afregning sker pr. påbegyndt ½ time.

Kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse af en given opgaves omfang. 

Bestil en tolk HER...

 

Pris for skriftlige oversættelser

Prisen for skriftlige oversættelser afhænger af opgavens længde og sværhedsgrad, men som udgangspunkt tages der i betaling pr. linje. En linje beregnes som 60 anslag inklusiv mellemrum. Brudte linjer sammenlægges, så de udgør 60 anslag. En eventuel overskydende linje beregnes som en hel linje. Der kan i forbindelse med beregning af linjeantal anvendes elektronisk optælling. Ved elektronisk optælling skal en linje ligeledes beregnes som 60 anslag.

Der ydes som minimum betaling svarende til 25 linjer. For at kunne afgive et uforpligtende tilbud vil det være bedst, hvis vi først får mulighed for at gennemse teksten med henblik på at vurdere sværhedsgraden og omfanget inden afgivelse af tilbuddet.

Skriftlige både almindelig og særlig oversættelse-linje tekst:-        27,35 kr. + moms 

Video og lyd oversættelse pr. minut:       130 kr. + moms