Samarbejdspartner


Burma Tolkecenter har igennem årene opbygget et professionelt netværk og et tæt samarbejde med både offentlige og private virksomheder og institutioner. Burma Tolkecenter har også kontrakter med flere firmaer, som tilbyder tolke- og oversættelsesservice.

Tolkekontoret
Tolkdanmark
Online Translation
Tolkedanmark
Charity Sharing
Dansk Flygtningehjælp
Dansk flygtningehjælp tolkeservice


Vi betjener blandt andet:

Almindelig tolkesats-gruppe
• Kommuner
• Sprogcentre
• Læger
• Speciallæge
• Sygehuse
• Psykologer
• Kørelærere
• Daginstitutioner
• Folkeskoler
• Foreningsaktiviteter
• Kurser og foredrag om kultur og samfundsforståelse
• Støttepersoner
• Mentorer
• Tolke og oversættelsesfirmaer
• Private virksomheder
• Privatpersoner
• Osv.

Særlige Tolkesats-gruppe
Justitsministeriet
Udlændingestyrelsen
Flygtningenævnet
Udlændingenævnet
Ankestyrelsen
Ambassader
Domstole
Politi
Asylcenter
Advokater

 

Burma Tolkecenters velkvalificerede og kompetente medarbejderne er rollemodeller for nye ankomnes integration.

Vi arbejder for gensidig integration!