Om Myamar


Myanmar 

Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og er fra 2015. Ved at klikke på "Link til kilde" i skemaet, kan man se Verdensbankens data fra tidligere år.
 

 

Værdi

Enhed

Kilde

 

Landareal

676.590

Kvadratkilometer

Link til kilde

Befolkningstal

52.403.669

Antal personer

Link til kilde

Befolkningsvækst (årlig %)

0,92

Årlig %

Link til kilde

Forventet levetid ved fødslen (år)

66,39

År

Link til kilde

BNI per indbygger, købekraftsparitet (nuværende international $)

1.190

USD/indbygger

Link til kilde

Vækst i BNP (årlig %)

6,99

Årlig %

Link til kilde

Samlet offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget (nuværende USD)

1.168.500.000

USD/år

Link til kilde

Offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget per indbygger (nuværende USD)

22,30

USD/indbygger

Link til kilde

Nutidsværdi af udlandsgæld (nuværende USD)

-

USD

Link til kilde

Dødeligheden for børn under fem år (per 1000)

52,70

Promille (‰)

Link til kilde

Indskrevet i grundskolen (% netto)

-

Procent (%)

Link til kilde

Forbedret vandkilde (% af befolkningen med adgang)

74,40

Procent (%)

Link til kilde