Kulturel-formidling

 

Kommunerne har de senere år modtaget en del flygtninge og familie-sammenførte og forventer fortsat, at der kommer nye til landet med et integrations-behov. Når flygtninge og indvandrere kommer til en ny kultur, mødes de med mange udfordringer med hensyn til forståelsen mellem den lokale kultur og indvandrere. Det er enormt vigtigt at forstå hinandens kultur, for at integrationen skal lykkes.

Vores kulturformidler kan arbejde tæt sammen med socialrådgivere og styrke integrationen og dermed vejen mod arbejdsmarkedet i kommunerne. Kulturformidlerne vil hjælpe med introduktions-programmet for flygtninge, hvor de nye borgere sideløbende med dansk-undervisning, introduceres til det danske samfund, lokalsamfundet samt arbejdskulturen. Den nye borger opnår derved de bedste forudsætninger for at blive integreret i kommunen.

Kulturformidlerens opgave ligger i at man ved, hvordan man organiserer, søger for og formidler information til forskellige målgrupper og organisationer. Disse tiltag har givet os som kulturformidlere en stor indsigt i det kulturelle felt og vi kan dermed præcist hjælpe til, hvor behovet er mest påtrængende.
Vi vil gennem vores formidling få klarlagt nogle retningslinjer, der hjælper os med at opnå en succesfuld integration.

Burma Tolkecenters kulturformidling har en særlig profil med brugeren i centrum, som opbygger informations-arkitektur, kultur og analyserer kulturpolitik. Vi bidrager med forståelse for fælles mål i lokalsamfundet, daginstitutioner, arbejdspladser og forståelse for kulturens effekter.

Kulturformidling er sproglig og kulturel kommunikation mellem to eller flere kulturer. Man får indsigt i, hvilke metoder og redskaber man benytter, når man skal løse sproglige og kommunikative opgaver for virksomheder og organisationer både internationalt og interkulturelt.

Vores kulturformidlere er kompetente og har international kultur-forståelse og er vokset op i andre lande eller har rejst og boet meget i udlandet. De har solidt kendskab til flere sprog, kulturer og interkulturel kommunikation samt problemstillinger i en familie, virksomhed, organisation eller institution.
Den helt overordnede målsætning er, med stor forståelse, at bringe flest muligt til selvforsørgelse gennem job eller uddannelse.

Bestil en kulturel-formidler  HER…