Støtte-/kontaktperson


Vi ved alle, at der ude i landets kommuner er store udfordringer med integration. Mange flygtninge og indvandrere har en svær hverdag, hvor hver eneste dag minder om ren overlevelse. Borgerne har behov for støtte både i familie-, arbejds‐ og hverdagslivet, til at få overblik over mulighederne for job eller uddannelse ud fra borgerens aktuelle situation, ressourcer og komplikationer.

Burma Tolkecenter har som primær opgave at hjælpe til på alle fronter for at opnå en succesfuld integration. I den proces kan vi også agere som støtte-/kontaktpersoner. Vores støtte-/kontaktperson for flygtninge og immigranter går ud på at bygge bro mellem to kulturer. Det er den sociale udvikling, som netværk, skole, arbejde, familie eller andre centrale områder, der sætter rammen for den ydelse, som en støtte-/kontaktperson skal videregive. Støtte-/kontaktpersonens opgave er også at yde støtte på det nære personlige plan. Støtten afhænger af den enkelte borgers problemer, ønsker og behov.

Vores støtte-/kontaktperson er med andre ord til for at støtte og hjælpe flygtninge og indvandrere. For at vi kan tilbyde den bedst mulige hjælp og den bedst mulige service, lægger vi stor vægt på at arrangere individuelt tilpassede forløb. Vi vil tilpasse de forskellige krav og tilbud efter den enkeltes behov og arbejder både med fleksibilitet og stor tålmodighed.

Vi fokuserer på at få et tæt samarbejde med de relevante parter i de enkeltes omgivelser, herunder familie og sagsbehandler. Støtte-/kontaktpersonen skal styrke den enkelte borgers sociale færdigheder og psykiske ressourcer med henblik på at kunne få et hverdagsliv til at fungere, med så høj en grad af selvstændighed som muligt og med henblik på at øge den enkeltes selvværd.

Støtte-/kontaktpersonen tilbyder hjælp og service til følgende:

  • Akut miljøskift
  • Hjælp med praktiske problemer
  • Formidling og kontakt
  • Afdækning af problemer og behov
  • Nyt netværk og nye venner
  • Individuel kontakt og rådgivning – støtteordning
  • Støtte med henblik på at fastholde et arbejde
  • Personlig støtte og vejledning til syge
  • Personlig støtte til særlige sociale problemstillinger
  • Borgere med personlighedsforstyrrelser

Gennem støtte-/kontaktperson-ordningen introducerer vi de nye danskere til det danske samfund med rettigheder, forpligtelser og forventninger. Dette motiverer den enkelte borger til at få en god start, så borgeren bliver en aktiv del af samfundet. Vores støtte-/kontaktpersoner har erfaring som professionelle mentorer gennem deres oplæring i Danmark og udlandet. De er ofte selv flygtninge og indvandrere fra forskellige lande eller mennesker, der har rejst og opholdt sig meget i udlandet. Derfor har de en god forståelse for, hvad man har brug for som nyankommen.

Derudover har de forskellige uddannelser og baggrunde fra deres hjemlande og Danmark.Vores professionelle støtte-/kontaktperson vil spare jer for senere udgifter. Ofte har vores medarbejdere intet tolkebehov, fordi vi har mulighed for at bruge støtte-/kontaktpersoner, der både taler dansk og borgerens modersmål. De er integreret her i Danmark og kan stå som rollemodeller.

I mange tilfælde behøver I derfor ikke bruge tolk, og kan spare tolkeregningen.

Bestil en støtte-/kontaktperson HER…