Sikkerhed for kvalitet

Burma Tolkecenters medarbejdere er udvalgt ud fra veldokumenteret og relevant uddannelse og erhvervserfaring, både i Danmark og fra de respektive hjemlande. Medarbejderne hos Burma Tolkecenter har bestået såvel en mundtlig som en skriftlig prøve i dansk som modersmål eller anvendt tolkesprog. De overholder vores tavshedspligt, og behandler personlige oplysninger og dokumenter fortroligt. Derfor er det vigtigt at rekvirere en kompetent og sprogkyndig til at klare opgaverne. Opgaverne bliver løst på et højt fagligt niveau og med stort kendskab til flere kulturer, da det er en forudsætning for en succesfuld integration.

Vores medarbejdere deltager løbende i informationsmøder og kurser i etik samt andre relevante emner for at bibeholde et højt fagligt niveau. Vi lægger stor vægt på, at tolkene er seriøse og tillids-skabende i deres personlige fremtoning. Tolkningen foregår neutralt, og der bliver kun oversat, hvad der bliver sagt - helt i overensstemmelse med etiske og tekniske regler.

Udover en høj sproglig faglighed vægter vi kendskab til flere kulturer højt, idet det er en forudsætning for en succesfuld tolkning. For os er det et præcisionsarbejde at få den rigtige formidling frem, og vi kan igennem vores store netværk af nationale og internationale tolke sikre, at dine opgaver bliver udført i høj faglig kvalitet.

Tolkning er et arbejde, som bygger på tillid. Det skal udføres korrekt og professionelt, og uden større omkostninger end nødvendigt. Derfor samarbejder vi udelukkende med tolke, der har en uddannelse eller erfaring inden for udvalgte fagområder, f.eks. sundhedsområdet, psykiatri, sociale og pædagogiske områder m.v.

Tolkene skal fremlægge relevante eksamensbeviser eller udtalelser fra øvrige arbejdsgivere.
Tolke, der hverken har en faglig relevant uddannelse eller tilstrækkelig erhvervserfaring i branchen, skal bestå en mundtlig og skriftlig optagelsesprøve i såvel dansk som modersmål/anvendt sprog.

Efter bestået prøve starter samarbejdet med en prøvetid på 3 måneder.
• Tolkeetik
• Tavshedspligt
• Godkendelse hos rigspolitichefen
• Habilitet

 

Tolkeetik

Vi samarbejder udelukkende med tolke, der lever op til de standarder Burma Tolkecenter stiller til professionel og etisk korrekt tolkning. Tolke hos Burma Tolkecenter indføres i relevante tolke-etiske normer – herunder ansvarlighed, loyalitet, evnen til at kunne forholde sig religiøst, etnisk og politisk neutralt.

 

Tavshedspligt

Alle medarbejdere hos Burma Tolkecenter er omfattet af de gældende regler om tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 – 152f, derfor er du som kunde sikret fuld diskretion, da medarbejderne lovmæssigt er pålagt tavshedspligt. Derfor er du også som kunde sikret fuld diskretion, da både tolke og administrative medarbejdere lovmæssigt er pålagt tavshedspligt.

Godkendelse hos rigspolitichefen

Vi foretrækker primært tolke, som er godkendte hos rigspolitichefen.
Alle tolke leverer en ren straffeattest inden ansættelse, fordi vi ofte behandler fortrolige dokumenter og kommer i besiddelse af fortrolige oplysninger. Tolkene er forpligtet til at levere en ny og ren straffeattest hvert år.

 

Habilitet

Hos Burma Tolkecenter kan tolke, som er nært beslægtede med den person, der skal tolkes for, ikke yde tolkebistand. Hvis tolken bliver opmærksom på forhold, der kan rejse spørgsmål om tolkens habilitet, skal tolken omgående gøre Burma Tolkecenter opmærksom på det.
Handler en tolk i strid med ovenstående, ophører samarbejdet øjeblikkeligt.