Service

Burma Tolkecenter yder støtte til kommunerne på et højt fagligt niveau, og vægter kendskab til forskellige kulturer højt, idet det er en forudsætning for en succesfuld integration.
Vi bestræber os på at levere et højt serviceniveau, og vi arbejder ud fra målsætningen om at levere kvalitet, fleksibilitet, god service og loyalitet.
Vores medarbejdere har et højt fagligt niveau og arbejder under tavshedspligt. Der kan undgås mange misforståelser og spares meget tid, hvis I rekvirere en kompetent og sprogkyndig til at klare opgaverne. Opgaver bliver således løst på et højt fagligt niveau og med et stort kendskab til flere kulturer.
Indvandring kan have mange årsager og der er stadigvæk mennesker, der kommer til landet som flygtninge. Mennesker i en sårbar situation og som har brug for kompetent professionelle hjælp.
Vores medarbejdere har særligt kendskab til fremmede kulturer. Det giver indsatsen kvalitet og præcision. Vi arbejder løbende med forbedring af vores medarbejdere, som er spredt over hele landet. Vi har derfor altid en lav transporttid og få kilometer, uanset hvor den det handler om bor eller er.

Vi tilbyder
• Mentorordning
• Pædagogisk intervention
• Interkulturel/pædagogisk vejledning
• Støtte-/kontaktperson
• Kulturelformidling
• Flygtningemodtagelse
• Tolkeformidling
• Skriftlig oversættelse af diverse dokumenter

 

Vi tilbyder også
• Tolkekurser
• Motivationsforedrag
• Erhvervsrådgivning fokuseret på mennesker med udenlandsk baggrund

Skriftlige oversættelser
Alle vores medarbejdere har en faglig relevant baggrund, som sikrer, at den faglige terminologi i deres oversættelser er i top. Vi oversætter følgende:
• Hjemmesider
• Journaler
• Vielses-, navne- og dåbsattester
• Separations-/skilsmissebevillinger
• Civilretlige dokumenter
• Referater fra møder
• Indkaldelser, breve
• Referencer, udtalelser
• Pjecer, artikler, brochurer, håndbøger
• Kørekort, pasinformationer ol.
• Virksomheds-kontrakter, ordrer, licitationer, lov-tekster m.m.
• Produkt-kataloger, bruger-vejledninger, manualer m.m.
• Undervisnings-materiale

I forhold til tolkeformidling kan vi tilbyde
• Dialogtolkning
• Simultantolkning
• Resumetolkning
• Hvisketolkning
• Telefontolkning
• Videotolkning