Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /customers/c/7/a/burmatolkecenter.com/httpd.www/vqmod/vqmod.php on line 675 Tolkeformidling

Tolkeformidling


Burma Tolkecenter
tilbyder professionel tolkebistand som døgnservice. I forhold til tolkeformidling kan vi tilbyde:
• Dialogtolkning
• Simultantolkning
• Resumetolkning
• Hvisketolkning
• Telefontolkning
• Videotolkning

Vi tilbyder landsdækkende tolkebistand i forbindelse med sagsbehandling, konsultation, information, rådgivning og vejledning af borgere med anden kulturel og sproglig baggrund end dansk. Vi bruger kun tolke, som opfylder vores kunders krav. Vores tolke har et højt fagligt niveau og arbejder under tavshedspligt.

Indvandring har mange årsager, og der er stadigvæk mennesker, der kommer til landet som flygtninge, der er i en sårbar situation, og som har brug for vores professionelle hjælp. Derfor er det vigtigt at rekvirere en kompetent og sprogkyndig til at klare opgaverne. Opgaver bliver løst på et højt fagligt niveau og med stort kendskab til begge kulturer, da det er en forudsætning for en succesfuld integration.

Vores tolke har bestået en mundtlig og skriftlig prøve i såvel dansk som modersmål eller anvendt tolkesprog. Tolkene er underlagt tavshedspligt og behandler personlige oplysninger og dokumenter med fortrolighed. Alle medarbejdere er omfattet af de gældende regler om tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 – 152f. Tavshedspligten er gældende både i og udenfor tolkesituationen.

Burma Tolkecenters tolke deltager løbende i informationsmøder og kurser i tolketeknik, tolkeetik og andre relevante emner for at opretholde et højt fagligt niveau. Vi lægger stor vægt på, at tolkene er seriøse og tillidsskabende i deres personlige fremtoning.
Tolkningen foregår neutralt, og der bliver kun oversat, hvad der bliver sagt helt i overensstemmelse med etiske og tekniske regler.

Tolkning udført i tidsrummet kl. 08:00 til kl. 17.00 – honoreres med normal takst. Kl. 17:00 til kl. 08:00 – samt på lørdage og helligdage honoreres med dobbelttakst.
Forgæves fremmøde, f.eks. hvor klient/patient udebliver eller mødet aflyses uden varsel, honoreres som 1 times tolkning (plus evt. transport-/befordringsudgifter).
Aflysning, der sker 24 timer før tolkningens starttidspunkt, faktureres ikke.

 

Pris for Tolkeformidling

Pris for almindelig tolkesats-gruppe : 350,- kr. pr. påbegyndt time + transporttid + kørselsgodtgørelse til og fra tolkens bopæl.

Almindelig tolkesats-gruppe
• Kommuner
• Sprogcentre
• Læger
• Speciallæge
• Sygehuse
• Psykologer
• Kørelærere
• Daginstitutioner
• Folkeskoler
• Foreningsaktiviteter
• Kurser og foredrag om kultur og samfundsforståelse
• Støttepersoner
• Mentorer
• Tolke og oversættelsesfirmaer
• Private virksomheder
• Privatpersoner
• Osv.

 

Pris for særlig tolkesats-gruppe: 600,- kr. pr. påbegyndt time + transporttid + kørselsgodtgørelse til og fra tolkens bopæl.

Særlige tolkesats-gruppe
• Justitsministeriet
• Udlændingestyrelsen
• Flygtningenævnet
• Udlændingenævnet
• Ankestyrelsen
• Ambassader
• Domstole
• Politi
• Advokater

Tolkning udført i tidsrummet: kl. 08:00 til kl. 17.00 – honoreres med normal takst. Kl. 17:00 til kl. 08:00 – samt på lørdage og helligdage honoreres med dobbelttakst.
Forgæves fremmøde, f.eks. hvor klient/patient udebliver eller mødet aflyses uden varsel, honoreres som 1 times tolkning (plus evt. transport-/befordringsudgifter).
Aflysning, der sker 24 timer før tolkningens starttidspunkt, faktureres ikke.

 

Pris for befordring

Kørselsgodtgørelse beregnes ud fra statens takster. Transportomkostninger godtgøres med SKAT’s fastsatte takster for erhvervsmæssig kørsel. Godtgørelsen beregnes på grundlag af http://www.krak.dk/.


Transporttid

Transporttid udgør halvdelen af timetaksten for tolkning, uanset hvilket tidspunkt på døgnet transporten finder sted. Transporttid afregning sker pr. påbegyndt ½ time.

Kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse af en given opgaves omfang. I har også mulighed for at få et konsulentbesøg.

Bestil en tolk HER...