Priser

Pris for mentor-ordning

Pris for mentorordning: 350,- kr. pr. påbegyndt time + transporttid + kørselsgodtgørelse til og fra mentorens bopæl.

Kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse I af en given opgaves omfang. I har også mulighed for at få et konsulentbesøg.

Bestil en mentor HER…


Pris for støtte-/kontaktperson

Pris for støtte-/kontaktperson: 350,- kr. pr. påbegyndt time + transporttid+ kørselsgodtgørelse til og frastøtte-/kontaktpersonens bopæl.

Kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse af en given opgaves omfang. I har også mulighed for at få et konsulentbesøg.

Bestil en støtte-/kontaktperson HER…


Pris for kulturel formidling

Pris for kulturel formidling: 350,- kr. pr. påbegyndt time + transporttid + kørselsgodtgørelse til og fra formidlerens bopæl.

Kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse af en given opgaves omfang. I har også mulighed for at få et konsulentbesøg.

Bestil en kulturel formidling HER…


Pris for familie-vejledning til nye danskere

Pris for familie-vejledning til nye danskere: 350,- kr. pr. påbegyndt time + transporttid + kørselsgodtgørelse til og fra vejlederens bopæl.

Kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse af en given opgaves omfang. I har også mulighed for at få et konsulentbesøg.

Bestil en familie-vejleder HER…


Pris for Tolkeformidling

Pris for almindelig tolkning : 350,- kr. pr. påbegyndt time + transporttid + kørselsgodtgørelse til og fra tolkens bopæl.

Almindelig tolkesats-gruppe:
• Kommuner
• Sprogcentre
• Læger
• Speciallæge
• Sygehuse
• Psykologer
• Kørelærere
• Daginstitutioner
• Folkeskoler
• Foreningsaktiviteter
• Kurser og foredrag om kultur og samfundsforståelse
• Støttepersoner
• Mentorer
• Tolke og oversættelsesfirmaer
• Private virksomheder
• Privatpersoner
• Osv.


Pris for særlig tolkesats: 600,- kr. pr. påbegyndt time + transporttid + kørselsgodtgørelse til og fra tolkens bopæl.

Særlige tolkesats-gruppe:
Justitsministeriet
Udlændingestyrelsen
Flygtningenævnet
Udlændingenævnet
Ankestyrelsen
Ambassader
Domstole
Politi

Asylcenter
Advokater


Tolkning udført i tidsrummet: kl. 08:00 til kl. 17.00 – honoreres med normal takst. Kl. 17:00 til kl. 08:00 – samt på lørdage og helligdage honoreres med dobbelttakst. Akut opgave(bestilling inden 24 timer) er også honoreres med dobbelttakst. 

Forgæves fremmøde, f.eks. hvor klient/patient udebliver eller mødet aflyses uden varsel, honoreres som 1 times tolkning (plus evt. transport-/befordringsudgifter).

Aflysning der sker 24 timer før tolkningens starttidspunkt, faktureres ikke.

 

Pris for befordring

Kørselsgodtgørelse beregnes ud fra statens takster. Transportomkostninger godtgøres med SKAT’s fastsatte takster for erhvervsmæssig kørsel.

Godtgørelsen beregnes på grundlag af http://www.krak.dk/.


Transporttid

Transporttid udgør halvdelen af timetaksten for tolkning, uanset hvilket tidspunkt på døgnet transporten finder sted. Transporttid afregning sker pr. påbegyndt ½ time.

Kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse af en given opgaves omfang. I har også mulighed for at få et konsulentbesøg.

Bestil en tolk HER...

 

Pris for skriftlige oversættelser

Prisen for skriftlige oversættelser afhænger af opgavens længde og sværhedsgrad, men som udgangspunkt tages der i betaling pr. linje. En linje beregnes som 60 anslag inklusiv mellemrum. Brudte linjer sammenlægges, så de udgør 60 anslag. En eventuel overskydende linje beregnes som en hel linje. Der kan i forbindelse med beregning af linjeantal anvendes elektronisk optælling. Ved elektronisk optælling skal en linje ligeledes beregnes som 60 anslag.

Der ydes som minimum betaling svarende til 25 linjer. For at kunne afgive et uforpligtende tilbud vil det være bedst, hvis vi først får mulighed for at gennemse teksten med henblik på at vurdere sværhedsgraden og omfanget inden afgivelse af tilbuddet.

Prisen er som udgangspunkt 15 kr. + moms pr. linje
 

Pris for et foredrag

Et foredrag med varighed fra 60 til 90 minutter plus 30 minutters tid til dialog, hvor foredrage tilpasses jeres mål og forventninger.

Et inspirerende og motiverende foredrag koster 3500 kr. ekskl. moms + transportomkostninger ifølge statens takster.

Vi kommer gerne overalt i Danmark.

Bestil et foredrag HER…

 

Pris for erhvervsrådgivning

Pris for erhvervsrådgivning er 350 kr. pr. påbegyndt time + transporttid + kørselsgodtgørelse til og fra mødestedet ekskl. moms.

Kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse af en given opgaves omfang. I har også mulighed for at få et konsulentbesøg.

Bestil en erhvervsrådgiver HER…

 

Pris for coaching og pædagogisk konsulent

Pris for coaching og pædagogisk assistance: 350,- kr. pr. påbegyndt time + transporttid + kørselsgodtgørelse til og fra konsulentens bopæl.

Kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse af en given opgaves omfang.

Bestil en coach og pædagogisk konsulent HER...